Yasadışı Bahiste Para İadesi Yargıtay Kararı

 

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi

2014/39655 E., 2015/31536 K., 02/11/2015 T.

 

ALAN             : İCRA VE İFLAS HUKUKU

KONU                       : Chargeback, Para İadesi, Takipsizlik Alınması, Şartlı Hüküm Verilmesi

ÖZET             : “…hükümlerin çelişkiden uzak ve infaza elverişli olması, gerçeğe ve hukuka uygun bir karar verilmesi gerektiği gibi, ileriye dönük olarak ve şarta bağlı biçimde karar tesis edilmesi mümkün değildir.”

 

 

K A R A R     :

 

Davacı; internet üzerinden kredi kartı ile yurtdışı alışveriş sitelerinden alışveriş yaptığını ancak bu alışverişlerin bir kısmından mal ve hizmet alamadığını buna ilişkin olarak da davalı bankanın operasyon merkezine ve alışveriş yaptığı internet sitelerine itirazda bulunduğunu, bu itirazların kabul görerek chargeback kuralları çerçevesinde davalı bankaya iade edildiğini, ancak davalı bankanın harcamaların 4.673,93 USD’nin yasadışı bahis ve oyun sitelerinde gerçekleşmiş harcamalar olduğundan bahisle parayı iade etmediğini, diğer davalı B.. A.Ş.´nin de işlemlerin yargıya taşındığını paranın iade edilemeyeceğini bildirdiğini, hakkında yapılan suç duyurusunun takipsizlik kararı ile neticelendiğini, buna rağmen parasının iade edilmediğini, söz konusu paranın kumar sonucu kazanılan para olmayıp mal ve hizmet sunulmayan kartlarından yapılan harcamalara dair paralar olduğunu, parasını alabilmek için Kdz.Ereğli 1. İcra Müdürlüğü´nün 2012/890 E. Sayılı dosyası ile takip başlattığını, davalıların itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek icra dosyasına yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve % 40 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, banka kredi kartı harcama tutarlarının ve iade konusu tutarın internet ortamı üzerinden yurtdışı kaynaklı yasa dışı kumar ve bahis sitelerine aracılık eden siteden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olduğunu beyanla davanın reddini dilemiştir.

Diğer davalı B... Alternatifleri Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş, şirketin chargeback işleminin operasyonel süreçlerine ilişkin hizmeti bankaya sunmakta olup temeldeki bankacılık ilişkisinin davalı banka ve davacı arasında kurulmakta olduğunu, şirketin bu işlemin tarafı olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın H..Bank A.Ş. Yönünden kabulüne; diğer davalı B.. A.. yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davalı banka tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, Uluslararası Harcama İtirazı (Chargeback) kuralları çerçevesinde davacının itirazı üzerine davalı banka tarafından geri alınan ve bloke edilen paranın tahsiline ilişkindir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297’nci maddesinde; “...taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; hükümlerin çelişkiden uzak ve infaza elverişli olması, gerçeğe ve hukuka uygun bir karar verilmesi gerektiği gibi, ileriye dönük olarak ve şarta bağlı biçimde karar tesis edilmesi mümkün değildir.

Mahkemece Kdz.Ereğli 1. İcra Dairesi´nin 2012/890 E. Sayılı icra dosyasına yapılan itirazın iptali ile, davanın H...Bank A.Ş. Yönünden kabulü ile 4.673,92 USD karşılığı 8.448,00 TL olarak davalı bankadan bloke tutulduğu anlaşılan paranın TCK´nun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilmemesi halinde koşullu olarak blokenin çözülerek takibin bu hali ile devamına karar verilerek infazda tereddüt oluşturacak biçimde şartlı hüküm tesis edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Birinci bentde açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, ikinci bentde açıklanan nedenle sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 02/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Yasadışı Bahis Cezası Avukatı
    Yasadışı Bahis Cezası Avukatı ile ilgili aramalarınızda Türkiye´nin herhangi bir yerinde sizlere hizmet verebilecek olan Hasgül Hukuk Bürosu´nun web sitesine hoşgeldiniz.
  • Kefil İle Alacaklı Arasındaki İlişki Hukuken Nedir?
    Kefalet sözleşmesi bir kişinin/borçlunun sözleşmeden doğan borcunu ödeyeceğini alacaklıya karşı garanti ettiği sözleşme olarak nitelendirilebilir. Prensip olarak kefil, borçlunun ödeme gücünü veya bir borcun ifasını garanti eder.
  • Yasadışı Bahis Sitesi Reklamı Yapma Suçu
    Yasadışı Bahis Sitesi Reklamı Yapma Suçu ile karşı karşıya kaldığınızda en iyi destekciniz ve koruyucunuz olacak olan uzman avukatların tamamı Hasgül Hukuk Bürosu´nda sizlerin hizmetindedir.
Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog