Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık; gerçek kişileri devlete bağlayan hukuki bağdır. Vatandaşlık hukuku ise genel olarak vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi, vatandaşlıktan çıkma veya çıkarılma konularını ele alan, vatandaşlık bağını ve bu hususta egemen olan temel ilkeleri inceleyen hukuk dalıdır. Devletler, insan haklarına aykırı olmamak koşulu ile vatandaşlık bağını serbestçe düzenleme altına almaktadır. Vatandaşlık hukuku genellikle milletlerarası özel hukukun içerisinde onun bir alt dalı olarak değerlendirilir.

Türk hukukunda Türk vatandaşlığının kazanımı iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi doğuştan kazanım, ikincisi ise sonradan Türk vatandaşlığını kazanmadır. Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bu şartlar; Kendi millî kanununa; vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye´de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, Türkiye´de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, iyi ahlak sahibi olmak, yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, Türkiye´de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamaktır.

İstisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanımı yolları da aynı Kanun’un 12.maddesinde sayılmıştır. Maddede istisnai yolla Türk vatandaşlığını kazanabilecek kişiler;

1) Türkiye´ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler,

2) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu,

3) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler,

4) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

Olarak sayılmıştır. Bu kişiler, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
Son dönemde istisnai yolla Türk vatandaşlığının kazanımında daha çok Vatandaşlık Kanunu’nun 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde tanımlanan yol tercih edilmektedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilecek ve devamında istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanımı başvurusu yapabilecektir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek kişiler;

a) En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 250.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişilerdir.

Türk vatandaşlığının sonradan genel yolla veya istisnai olarak kazanılmasına ilişkin işlemler ile ikamet izni ve çalışma izni talepleri noktasında büromuzda hizmet verilmektedir.

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog