Soru Sorun - Bilgi Sahibi Olun

Yenile

Sorulmuş Sorular ve Cevapları

 • S**** ***** sordu,
  merhaba kacakcılık sucu isnatından dolayı polıste verılen ifadede polısın esya teslim tutanagında kişiden telefonunun ımeı numarasını da isteyerek tutanağa geçmesi ne demek oluyor ? telefon çalıntı değil ve çalınmamıs
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  Merhaba, Polisin yaptığı rutin işlemdir gözaltı, arama, el koyma işlemlerinde ele geçen telefonun tüm bilgileri tutanağa geçirilir.
 • s**** ***** sordu,
  Herhangi bir suç teşkil eden konuda; yeterli, kesin, somut ve inandırıcı deliller nelerdir? Her hangi bir suçta olmazsa olmaz deliller neye göre belirlenmiştir?
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  Merhaba. Sorunuz oldukça genel bir soru olmakla birlikte her suç ve her olay özelinde delil durumu, delil niteliği taşıyan hususlar değişebilmektedir. Delillerin serbestliği ilkesine göre suç, hukuka uygun şekilde elde edilen her türlü kanıtla ispat edilebilir ancak hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller hükme esas alınamaz.
 • A**** ***** sordu,
  KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI ÖDENMİŞ OLSA DAHİ İŞTEN ÇIKARTILMA TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇERİSİNDE İŞE İADE YANİ İŞE GERİ DÖNÜŞ DAVASI AÇMA HAKKI VARDIR. BU DAVA SONUCUNDA İŞVEREN, İŞÇİYİ İŞE ALIRSA 4 MAAŞ EGER İŞE ALMAZSA 8 İLA 12 MAAŞ ARASINDA TAZMİNAT HAKKI VARDIR. BU DOGRUMU VE İŞTEN ÇIKARILMA DURUMUNDA NASIL BİRYOL İZLEMELİYİZ. İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 1 AY İÇİNDE YATARMI. YADA YATMAZSA BU YUKARIDADA YZAILANLARI NASIL UYGULAMAK GEREKİYOR... SAYGILARIMLA...
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  Öncelikle işe iade davası açılabilmesi için İşyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılması, işçinin işyerinde en az altı aylık kıdemi olması, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması şartlarının mevcut olması gerekmektedir. Şartlar mevcut ise İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir. Bunun için de fesih tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde dava açılması gerekmektedir. Dava sonucunda işçinin talebi haklı görülerek işe iade kararı verilmesi ve kararın kesinleşmesi durumunda önceden ödenen ihbar ve kıdem tazminatları, dava sonucu işçiye ödenmesi gereken işe iade tazminatı ve diğer sosyal haklar mahsup edilmek suretiyle, işverene iade edilecektir. Tüm sürecin yönetilmesinde avukat yardımından faydalanmanız yararınıza olacaktır. Detaylı bilgi için randevu alabilir, ofisimizde avukatlarımızla görüşebilirsiniz.
 • Ö**** ***** sordu,
  İdari para cezasını ödemezsem ne olur?
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  İdari para cezasını ödememenin hapis cezasına çevrilme gibi adli yaptırımları bulunmamaktadır. İtiraz edilmeyen veya kanuni süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları maliyeden vergi dairelerine devredilmekte ve hakkında idari para cezası uygulanan şahıs hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Uyarında haciz ve e-haciz işlemleri uygulanabilmektedir.
 • L**** ***** sordu,
  Etkin pişmanlık nedir?
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suç nedeniyle, suç işlendikten sonra, özgür iradesiyle sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sunması halinde hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur.
 • ş**** ***** sordu,
  Örgüt ne demektir? Örgütlü suç nedir? Örgütlü suçun cezası nedir?
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu´nun 220.maddesinde düzenlenen Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun meydana gelebilmesi için, en az üç kişi ile suç işlemeye elverişli araç ve gerece sahip olarak, hiyerarşik bir ilişki ve organizasyon içerisinde suç işlenmesi amacıyla bir araya gelinmiş olması gerekmektedir. Örgüt yöneticisi konumunda olanlara TCK 220/1 uyarınca 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası, örgüt üyesi konumunda olanlara TCK 220/2 uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere ise örgüte üye olmak suçundan ceza verilip cezanın yarı oranına kadar indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Örgütün silahlı olması halinde verilecek cezanın dörtte birinden yarısına kadar artırılacağı da hüküm altına alınmıştır. TCK m.220?de düzenlenen ?Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma? suçunu, TCK m.314?te yer alan ?Silahlı Örgüt Kuruculuğu, Yöneticiliği veya Üyeliği? suçu ile karıştırmamak gerekir. TCK m.314?te düzenlenen silahlı örgüt suçu, siyasi bir amacı olan ve sadece silahlı olan örgütün kurucu, yönetici veya üyesi olmayı cezalandırmaktadır. TCK md.220?de yer alan suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda, örgütün siyasi bir hedefi yoktur. Bu örgüt, tamamen haksız yarar sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca, TCK m.220 kapsamında yer alan örgüt silahlı olabileceği gibi silahsız da olabilir.
 • R**** ***** sordu,
  Tutukluluk ne kadar sürer? tutuklanan biri cezaevinde ne kadar kalır?
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  Tutuklama, delillerin korunması, şüpheli veya sanığın kaçmasını önleme vb. gibi nedenlerle geçici olarak başvurulan ve muhakkak hakim tarafından hükmedilmesi gereken bir koruma tedbiridir. İstisnaen uygulanması gereken bir tedbirdir. Tutukluluk süreleri 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu´nun 102.maddesinde düzenlenmiş olup, Ağır Ceza Mahkemesi´nin görev alanına girmeyen işlerde en çok bir yıl olacağı belirtilmiş, bu bir yıllık sürenin de en fazla 6 ay uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ağır Ceza Mahkemesi´nin görev alanına giren işlerde ise tutukluluk süreleri iki yıl olarak belirlenmiş, bu sürenin ise zorunlu hallerde, gerekçe gösterilerek üç yıl daha uzatılarak beş yılı geçemeyeceği belirtilmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda ise uzatma süresi en çok beş yıl olarak gösterilmiş olup toplam tutukluluk süresi yedi yıl olarak gösterilmektedir.
 • M**** ***** sordu,
  tutukluluğa itiraz nasıl yapılır?
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  Tutuklama kararına itiraz hakkı, şüpheli veya sanığın anayasanın 19/7 maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi´nin 5/3 maddesi ile tanınan en temel hakkıdır5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu´na göre tutuklama kararına karşı itirazda bulunma süresi yedi gündür. Tutuklamaya itiraz süresi hesaplanırken, şüpheli veya sanığın tutuklandığı gün dikkate alınmaz. Bu itirazın ise hangi makama karşı yapılacağı hususu 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu´nun 268.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre dilekçe verilerek veya tutuklama kararını veren mahkeme veya hakimliğe beyanda bulunularak bu beyanın katip tarafından tutanağa geçirilmesi ile yapılabilir.
 • T**** ***** sordu,
  Chargeback nedir nasıl başvurulur?
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  En temel tanımıyla Chargeback (ters ibraz) kredi kartı ile yapılan işlemlerin iptal edilip ücretin müşteri hesabına tekrar yatırılmasıdır. Bunun için öncelikle müşteri tarafından bankaya başvuru yapılmalıdır. Örneğin alıcının ödeme yaptığı ürün veya hizmeti alamaması, aldığı ürün veya hizmetin kendisine vaat edilenden farklı veya eksik olması, ürünün satın aldığından daha farklı bir modelinin kendisine teslim edilmesi, kartının kendi izni ve bilgisi dışında kullanılması gibi gerekçelerle chargeback başvurusu yapılabilir. Satıcı ve alıcı arasında bir anlaşmazlık olduğu ve bunu kendi aralarında çözemedikleri durumlarda ters ibraz için başvuru yapılır ve bu süreç işlemeye başlar. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.
 • M**** ***** sordu,
  Hakkımda verilen yurtdışına çıkamama yasağının kaldırılması için ne yapmalıyım?
  Hasgül
  Hukuk ve Danışmanlık
  Yurtdışı yasağı bir adli kontrol tedbiri olmakla birlikte, yalnızca suç şüphesi ile soruşturma başlatılan şahıslar hakkında uygulanabilmektedir. Bir koruma tedbiri olarak yurtdışı çıkış yasağı Cumhuriyet Savcılığı talebiyle Sulh Ceza Hakimi tarafından veya mahkeme tarafından kaçma şüphesi gerekçesiyle uygulanmaktadır. Şahısların anayasal haklarından olan seyahat özgürlüğünü kısıtlayan yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması, Cumhuriyet Savcılığı, Sulh Ceza Hakimliği ya da kamu davası açıldıktan sonra yargılamayı gerçekleştiren Mahkeme´den dilekçe ile yazılı olarak talep edilmelidir. Yurtdışı yasağının kaldırılması talepli dilekçe şüpheliler tarafından da verilebileceği gibi, bu kişilerin müdafii konumunda olan avukatları tarafından da verilebilmektedir. Ancak verilecek dilekçenin içeriği ve dilekçeye eklenecek delillerin yeterliliği yasağın kaldırılması konusunda büyük önem arz ettiğinden bu konuda uzman avukatlardan hukuki yardım alınmasını tavsiye ediyoruz.
Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog