Şirket Danışmanlığı

ŞİRKETLER İÇİN KURUMSAL HUKUKİ DANIŞMANLIK

Türk Hukukunda şirketler açısından düzenlenen hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu‘nda toplanmıştır. Türk Hukukunda var olan ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif ortaklıklarıdır.

Şirket; iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek üzere bir sözleşme ile birleştirmeleridir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere şirket; kişi, sözleşme, sermaye, ortak amaç ve ortak çaba unsurlarından oluşur. Adi şirket hariç diğer şirketlerin kurulabilmesi için şirket sözleşmelerinin yazılı olması, imzaların noter tasdikli olması ve ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir.  Sermaye, şirketin iktisadi birlik olması sebebi ile ihtiyaç duyulan unsurdur. Sermaye olarak akla ilk para gelmekle beraber anonim ve limited şirketler hariç diğer şirket tiplerinde sermaye olarak emekte getirilebilmektedir. Sermaye, şirketin ortak amacına ulaşmak için ortaya konan değerdir.

Anonim şirketin asgari sermaye miktarı 50.000,00 TL. iken, limited şirketlerin asgari sermaye miktarı 5.000,00 TL.’dir. Bu şirketlerde azami sermaye miktarı kanunla belirlenmiş olduğundan bu şirketlere esas sermayeli şirketler denmektedir.

Şirketler temel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılırlar. Adi şirket, kolektif şirket ve komandit şirket şahıs şirketleri iken sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited şirket ve anonim şirket ise sermaye şirketleridir. Şahıs şirketlerinde ortakların kimlik, kişilik ve ilişkileri ön plana çıkarılıyorken, sermaye şirketlerinde sadece ortakların getirdikleri sermayeler önem taşımaktadır.

Hasgül Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkil şirketlerin hukuksal tüm ihtiyaçlarına yönelik periyodik olarak çözüm bulunması; ticari, iş, idari ve icra iflas hukuku başta olmak üzere çeşitli alanlarda destek sağlanması noktasında hizmet vermektedir. Şirketler Hukuku işlemlerinde, şirketlere yönelik hukuki altyapının belirli bir sistem dahilinde oluşturulmasında; şirket kuruluş, birleşme, devralma işlemlerinde, sözleşmesel ilişkilerde ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi noktasında, işçi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve incelenmesi noktasında, idare ile yapılan işlemlerin ve sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi, icra iflas alanında firmaların alacaklarının mümkün olan en hızlı şekilde tahsil edilmesi, müvekkil firmaların çalışma alanlarında kendilerini yakından ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin haber verilmesi noktasında müvekkillerimize hizmet verilmektedir. Belirli bir sistem çerçevesinde müvekkil firmalara periyodik dönemlerde dava ve icra dosyalarının aşamalarını gösterir raporlar hazırlanmakta gereken durumlarda mümkün olan en hızlı şekilde toplantılar yapılarak ivedi çözümler sunulmaktadır.

Hızla gelişen ticari yaşam içinde doğru hukuksal destek almak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak adına önem arz etmektedir.

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog