Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku ticaret hukuku kapsamında bulunan özel bir hukuk koludur. Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyetleriyle ilgili bulunan işletmelerin çalışma esaslarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününü teşkil etmektedir. Sigorta Hukuku hayat, sağlık, işletme, konut, yangın, deprem, araç vb. hayatın her alanına ilişkin rizikoları teminat altına alan poliçelerin sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. (TTK.m.1401)
Sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi için BK.1/1 hükmü uyarınca tarafların birbirine uygun karşılıklı irade beyanlarında bulunması gerekmektedir. Sözleşmenin kurulması için sözleşmenin esaslı unsurları üzerinde tarafların irade beyanlarının uyuşması yeterlidir.

Sigorta korumasından yararlanmak isteyen kişi hukuki olarak sigorta akdi yaptırmalıdır.

Sigorta Hukuku, günümüz dünyasında neredeyse hayatın tüm alanlarında bir ihtiyaç, yer yer de bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, Hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması, idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi büromuzda sigorta hukukuna ilişkin verdiğimiz hizmetlerden bazılarıdır.

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog