Reddi Hakim - Hakimin Çekinmesi İncelemesi Emsal Karar

Reddi Hakim - Hakimin Çekinmesi İncelemesi Emsal Karar içeriği sizlerle. Hasgül Hukuk Bürosu´nun sizlerle paylaştığı bu içeriği hemen inceleyebilir ve anında uzman desteği alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
37. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2018/2482
KARAR NO : 2018/1602
KARAR TARİHİ: 15/10/2018
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 04/07/2018
NUMARASI : 2018/3987 2018/3987
DAVANIN KONUSU : Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi

Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.
Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Bölge Adliye Mahkemesince incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresi içerisinde verilen istinaf dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R
Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı vekili sunmuş olduğu 21/05/2018 tarihle ret dilekçesinde özetle; müvekkili adına Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı ...´ in görev sırasındaki tutum ve davranışları nedeniyle hakkında Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için 21/05/2018 tarihinde şikayette bulunduklarını, Mahkeme Başkanı hakkında şikayette bulunmakla aralarında doğan husumet görülmekte olan davalar için hakimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren bir duruma yol açtığından HMK 36. Maddesi uyarınca Mahkeme başkanını ret ettikleri ayrıca Mahkeme Başkanının şikayet konusu bu yanlı tutum ve davranışlarına sessiz kalarak bu duruma muvafakat eden diğer üyeleri de reddettiklerini beyan etmiştir.

Reddedilen hakimler tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hâkim talebinin reddine, davacı hakkında HMK 42/4 maddesi uyarınca 3.000 TL disiplin para cezasına hükmedilmesine ilişkin verilen karar, davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; ret talebinin inceleyen İstanbul 1. Anadolu Ticaret Mahkemesinin HMK 40. Madde uyarınca yetkisiz ve görevsiz olduğunu, HMK 36. Maddesine göre hakimin tarafsızlığından şüpheli gerektiren önemli bir sebebin bulunmasının ret talebinde bulunmak için yeterli olduğunu, mahkeme hakiminin tutum ve davranışları ile hakimlik mesleğine yakışmayan bir tutum sergilediğini ve hakkında cezai işlem yapılması için Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayet ettiklerini, bu şikayetten dolayı Hakimin sağlıklı ve baskıdan uzak bir şekilde yargılamaya devam etmesinin düşünülemeyeceği gibi bu durum tarafsızlığından şüphe etmeyi gerektiren önemli bir sebep de teşkil ettiği, ret taleplerinin kötü niyetli olarak yapılmadığını, usul ve yasaya aykırı kararın kaldırılmasnı, Daire aksi kanaatte ise, müvekkiller aleyhine hükmedilen disiplin para cezasının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili red dilekçesinde Mahkeme Başkanı hakkında HSK´ ya şikayet dilekçesi verdiğini belirtmiş, bunun dışında somut bir reddi hakim sebebi belirtmemiştir. İncelenen dosya kapsamına göre, hakimin reddi için ileri sürülen hususlar HMK´nun 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden olmadığına ve yargılamanın devamı sırasında taraflardan birinin mahkeme hakimi hakkında şikayette bulunması veya aleyhine dava açması, HMK’nın 36/1-d maddesinde belirtilen “davalı olmak” anlamında yorumlanamayacağı, aksine bir yorum, yargılama yapan tüm hakimlerin kötü niyetli taraflarca reddedilmesini kolaylaştıracağı gibi, bu hakkı kötüye kullanmak isteyenlerin davranışını da korumak anlamına geleceği, hiçbir hukuk kuralının, kötü niyetliyi korumayacağı, aksini kabul etmek, kötü niyetli kişilerce açılacak uydurma dava ve şikayetler sonucu, davaya bakan hakimlerin sağlıklı, baskıdan uzak ve hür iradeleri ile görev yapmalarına engel olacağı gibi, tabii hakim ilkesini de zedeleyeceğinden ve ayrıca Gebze Adliyesinde Asliye Ticaret Mahkemesinin bir adet bulunması sebebiyle reddi hakim taleplerini inceleme yetkisinin en yakın Asliye Ticaret Mahkemesi olan İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirmesi gerektiği anlaşıldığından, konuyu inceleyen İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/3987 D.iş Esas, 2018/3987 D.iş Karar numaralı kararının usul ve yasaya uygun bulunduğu anlaşıldığından davacılar vekilinin istinaf başvurusunun reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

İlk derece mahkemesince HMK´nın 42/4 maddesi gereğince alt haddin üzerine çıkılarak davacı aleyhine para cezasına hükmedilmişse de, tüm dosya kapsamına göre davacı vekilinin red talebini kötü niyetle yaptığına ilişkin bir olgu veya bilgi söz konusu olmadığından davacı tarafın para cezası ile cezalandırılması yasaya uygun değildir. Bu itibarla davacı vekilinin para cezasının kaldırılmasına yönelik istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Davacı vekilinin, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi´nin 2018/3987-3987 Değişik İş sayılı kararında reddi Hakim talebinin reddine yönelik istinaf başvurusunun reddine,
2- Davacı vekilinin, müvekkil aleyhine verilen para cezasının kaldırılmasına yönelik istinaf başvurusunun kabulüne, HMK´nın 353/1-b-2 maddesi gereğince, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi´nin 2018/3987-3987 Değişik İş sayılı ilamının 2. bendinde davacı aleyhine hükmedilen 3000,00 TL disiplin para cezasının kaldırılmasına,
3- Davacı vekili tarafından yatırılan 98.10 TL kanun yoluna başvurma ve 35.90 TL karar ilam harcının davacı üzerinde bırakılmasına,
4- Davacı vekili tarafından yatırılan 50.00 TL gider avansından kullanılmayan kısmın HMK´nın 333.maddesi gereğince tarafa iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 15/10/2018 tarihinde tarafların yokluğunda oy birliği ile karar verildi.
KANUN YOLU : Kesin olmak üzere

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Vergi Kaçakcılığı Avukatı
    Vergi Kaçakcılığı Avukatı İstanbul ilindeki aramalarınızda en iyi bilgileri alabileceğiniz, alanında tecrübeli ve uzman avukatların bulunduğu Hasgül Hukuk Bürosu´nda bulunmaktadır.
  • Chargeback Nedir?
    Chargeback Nedir? Ters ibraz anlamına gelen bu konu hakkında detaylı bilgiye firmamızın web sitesinden erişebilir ve chargeback talepleriniz için hemen bizleri arayabilirsiniz.
  • Soğuk Cüzdan Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?
    Kripto para alanında kullanımı bulunan Cold Wallet "SOĞUK CÜZDAN" ürünleri ile alakalı detayları sitemizden inceleyebilir ve bilgileri Hasgül Hukuk Bürosu´ndan edinebilirsiniz.
Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog