Özel Hukuk

Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı özel hukuk olarak adlandırılır. Medeni Hukuk, Yurttaşlar Hukuku olarak da tanımlanabilir. Özel hukuk uyuşmazlıklarında taraflar eşittir. Bu taraflar gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir. Türkiye’de temel olarak Medeni Kanun, Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile düzenlenen kurallar çerçevesinde şekillenmiştir. Özel hukukun alt dalları değişen ve gelişen dünya ile sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Özel hukukun temel alt dalları Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku ve Ticaret Hukukudur. Bu alt dallar da kendi içinde birden çok dallara ayrılmaktadır.

Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukukta, devlet düzenleyici ve uygulayıcı olarak yaptırım aşamasında bu hukuka müdahale eder. Devlet ancak kamu kurumlarının tüzel kişi olarak bireylerle ilişkisinde, birey gibi özel hukuka tabi olur. Örneğin bazı durumlarda devlet bir taşınmazı bir gerçek veya tüzel kişiden kiralayabilir. Bu durumda artık devlet o kira sözleşmesinin eşit taraflarından biri konumundadır.

Özel Hukuk alanında temel ilke olan serbestlik ilkesine göre ´kanunla yasaklanmamış her şey meşrudur”. Özel hukukta, bir kimseye, hukuk düzeninin sağladığı yetkilere hak denir. Hakkın kullanılması veya kullanılmaması kişiye bırakılmıştır. Kişi hakkını doğrudan veya tasarruf ile kullanır. Bir hak, medeni kanuna göre dürüstlükle bağdaşır olmalıdır. Aksi halde, bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Medeni Kanun’un 2. Maddesinde “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır” denilmekle dürüstlük kuralı vurgulanmıştır.

Hasgül Hukuk Bürosu Özel Hukuk uyuşmazlıklarında müvekkillerinin haklarının korunması ve temini noktasında faaliyet göstermektedir.

 

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog