Enerji Hukuku

Enerji Hukuku enerji kaynaklarının tespiti, kullanımı, üretimi ve çıkarılması konularında ayrıntılı kurallar koyan ve bu kurallara uymamanın yaptırımını belirleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku genel olarak elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir. Türkiye’de enerji hukukunun mevzuat kapsamında başlıca dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Elektrik Piyasası, Doğalgaz Piyasası, Likit Petrol Gazı (LPG) Piyasası ve Petrol Piyasası şeklindedir. Başlıca 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu ve diğer kanunlar ile ikincil mevzuat ile düzenleme altına alınmıştır.

Enerji hukuku ile ilgili yapılan ilk çalışmalar, 20. yüzyılın ortalarına denk gelmektedir. Bu tarihlerde meydana getirilen uluslararası sözleşmeler, bu konuya dair bazı kuralları içermekte ise de ayrı bir bölüm olarak düzenlenmemiştir. Bunun yerine, ikincil hukuki kaynaklar vasıtasıyla bu konuya dair düzenlemeler yapılmıştır.

Birçok hukuk disipliniyle de iç içe geçmiştir. İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku gibi hukuk dallarında da Enerji Hukukunun kavramlarına rastlamak mümkündür.

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog