Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri Danışmanlığı

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARINA HUKUKİ DANIŞMANLIK

Gelişen ve değişen dünyada her şey gibi para ve ödeme yöntemleri de bu değişime ayak uydurmaktadır. Dünyada ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun ortaya çıkması, ülkemizde de ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı çok sayıda kuruluşun bulunması, bu kuruluşlara ilişkin hukuki altyapının oluşturulması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, 27 Haziran 2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) Türkiye’de ödeme sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetlerine ilişkin mevcut yasal boşluğu doldurarak bu faaliyetleri düzenleme altına almıştır. 6493 sayılı Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğ ile ödeme sistemleri, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının çalışma ve faaliyet esasları belirlenmiştir. Halihazırda Türkiye’de faaliyet izni alarak faaliyet gösteren 26 adet elektronik para kuruluşu bulunmaktadır.

Kanun’da Elektronik para; fon karşılığında piyasaya ihraç edilen, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve piyasaya süren dışındaki kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer olarak tanımlanmıştır.

Türk Hukukunda, Elektronik Para Kuruluşu olarak nitelendirilen tüzel kişilerin denetim ve faaliyetlerini düzenleme altına almak amacıyla 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un yanısıra uygulanmakta olan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16) de mevzuatta yer almaktadır. Burada sayılanların dışında başkaca tebliğ ve yönetmelikler de mevcuttur.

Elektronik para kuruluşlarının lisans almalarına ilişkin başvuru merci ve yetkili makam 01 Ocak 2020 tarihi öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) idi. BDDK’ya ait yetkiler, ödemeler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak, 22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7192 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren T.C. Merkez Bankası’na (“Banka”) devredilmiş bulunmaktadır. Türkiye’de faaliyet göstermek üzere kurulan Elektronik Para Kuruluşları birtakım şartları sağlamak zorundadır.

Hasgül Hukuk Bürosu olarak, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen Elektronik Para Kuruluşlarının faaliyet izinlerinin alınması sürecinde 6483 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda Faaliyet İzni alınması noktasında ihtiyaç duyulan tüm hukuki metinlerin hazırlanmasının yanı sıra süreci başından sonuna kadar her aşamasında takip ediyoruz.


Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog