Ekonomik Suçlar

Genel olarak haksız ekonomik çıkar sağlamak saikiyle işlenen suçlar ekonomik suçlar başlığı altında incelenmektedir. TCK’da düzenlenen; İhaleye fesat karıştırma (TCK m. 235), Edimin ifasına fesat karıştırma (TCK m. 236), Fiyatları Etkileme (TCK m. 237), Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma (TCK m. 238), Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK m. 239), Mal veya hizmet satımından kaçınma (TCK m. 240), Tefecilik (TCK m. 241) suçları ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu gibi birtakım kanunlarda düzenlenen bazı suç tipleri bu başlık altında incelenmektedir.

Ekonomik Suçlar, en geniş anlamıyla şahısların ya da suç örgütlerinin haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla yasa dışı yöntemlerle gerçekleştirmiş oldukları suç faaliyetlerdir.

Bu bağlamda Ekonomik Suçlar kapsamına aşağıda belirtilen suçlar girmektedir;

 
- Nitelikli dolandırıcılık (yatırım, sigorta, çek ve benzeri gibi dolandırıcılık suçları)
- Tefecilik
- Şike ve teşvik primi
- Hileli iflâs,
- Fiyatları etkileme,
- Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,
- Mal veya hizmet satımından kaçınma,
- Manipülasyon
- Ayrıca Ekonomik, Ticari ve Sınaî hayatı ilgilendiren özel kanunlardaki adli cezayı gerektiren suçlar.

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog