Ceza Mahkemesi Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Ceza Mahkemesi Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi nasıl hazırlanmalıdır? Tutuklama kararına itiraz dilekçesi ile ilgili örnekler ile detaylı bilgilere erişebileceğiniz Hasgül Hukuk kurumsal web sitesine hoşgeldiniz.

Tutuklama olması akabinde, kişinin avukatı aracılığı ile tutuklamasına ilişkin itirazı sulh ceza hakimliğine sunması gerekenlerin örnek itiraz dilekçelerini aşağıda sizlerle paylasacağız. Ancak bilmenizi isteriz ki her tutuklama, kendine has bazı somut durumlar içerir, size sunmuş olduğumuz bu dilekçe örneğinde somut bir olay örnek gösterilmiş ve sunulmuştur. Dilekçenin birebir aynısını sunmanız olayınıza karşı sizi bazı hak kayıplarına yol açacak durumlara sokabilir. Aşağıda sizler için paylaşmış olduğumuz örnek olması açısından bir dilekçeddir. Tutuklama hallerine itiraz etmek için süreci avukatların yönetmesi ve iyi bir şekilde takip etmesi önerilmektedir.

Biz Hasgül Hukuk olarak Tutuklama Kararlarına İtiraz dilekçesi yazılması alanında da sizlerin hizmetindeyiz. Konu ile ilgili bilgi almak ve avukatlarımıza dilekçe talebinde bulunmak için hemen incelediğiniz kurumsal sitemizin iletişim sayfası üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Tutuklama nedenleri Cmk 100. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre;

“Madde 100 – (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.

b) Şüpheli veya sanığın davranışları;

    Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
    Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa”

Ancak yukarıda belirtilen huşulardan farklı olarak Cmk 100. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen suçlardan herhangi birinin işlendiğine dair kuvvetli şüphe varsa tutuklama nedeni varsayılabilir. Aşağıda sayılan maddelerde aksi ispat edilebilen bir karine bulunup, tutuklama kararı hâkimin takdirindedir.

“Madde 100/3 (3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

    Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
    Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
    (Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),
    İşkence (madde 94, 95),
    Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
    Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
    (Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),
    Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
    Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),
    Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
    Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 22’nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.
d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar
e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74’üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.
g) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33’üncü maddesinde sayılan suçlar.
h) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7.nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.”

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN İLETİŞİM SAYFAMIZDAKİ NUMARAMIZI ARAYARAK, ÖRNEK DİLEKÇEYİ TALEP EDEBİLİRSİNİZ.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kira Hukuku Avukatları
    Kira Hukuku Avukatlarının gerekli tüm bilgilerine web sitemizden ulaşabilir ve detaylı bilgileri büromuzun uzman çalışan avukatlarından edinebilirsiniz.
  • Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunma
    Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunmak için yapmanız gerekenler hakkında kısa bilgilere yer verdiğimiz Hasgül Hukuk kurumsal web sitesinden içeriklere ulaşabilir ve profesyonel destek için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.
  • Sulh Ceza Hakimlerinin Soruşturma Yetkisi Bulunur Mu
    Sulh Ceza Hakimlerinin Soruşturma Yetkisi Bulunur Mu? Önemli bir soru olmasının yanı sıra web ortamında en fazla merak edilen aramalar arasında yer almaktaydı. Bizde Hasgül Hukuk olarak sorunuzu sitemizde yanıtladık.
Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog