Bilişim Suçları

Bilişim suçu terimi bir bilgisayar ve/veya bilgisayar ağı kullanılarak işlenen herhangi bir suçu ifade etmek için kullanılır. Bilişim suçları, diğer bir deyişle siber suçlar; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir. Bilgisayar, bir suçun işlenmesinde kullanılan araç olabileceği gibi bir suçun hedefi de olabilir. Bireylere veya birey gruplarına yönelik, mağdurun onurunu zedelemeye veya mağdura fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile İnternet (görüşme odaları, epostalar, ilan sayfaları ve gruplar) ve cep telefonu (SMS/MMS) gibi çağdaş iletişim araçları kullanarak zarar verme amaçlı saldırıların yapılmasıdır. Ayrıca bilgisayar veya bilgisayar ağı üzerinden somut bir kişinin değil kamuya karşı işlenen suçlar da bu kapsamda değerlendirilir. Bu tür suçlar bir ulusun güvenlik ve ekonomik bütünlüğüne yönelik bir tehdit de oluşturabilir.

Türk Ceza Kanunu’nun onuncu bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması konularında düzenleme getirmiştir. TCK’da düzenlenen Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243), Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244), Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), Yasak cihaz veya program kullanma suçları (TCK m.245/a) gibi bazı suç tiplerini içerir. Suçun faili herhangi bir kimse olabilir.
Diğer taraftan, Türk Ceza Kanununda; haberleşmenin engellenmesi, hakaret, haberleşmenin gizliliğinin ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, ozel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, verileri yok etmeme, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılıkta bilişim sistemlerinin kullanılması, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının kolaylaştırılması, suç işleme amacıyla örgüt kurma, müstehcenlik, göreve ilişkin sırları açıklama, iftira, halkı askerlikten soğutma ve kanunlara uymamaya tahrik  başlıklarında ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu gibi bazı özel kanunlarda suçun internet üzerinden işlenebildiği göz önüne alınarak düzenlemeler yapılmıştır.

Bilişim suçları alanında deneyimli avukatlarımız ile soruşturma aşamasından itibaren her türlü hukuki destek müvekkillerimize sağlanmaktadır.
 

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog