Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Toplum içindeki düzenin korunmasını ve aile birliğinin güvenli ve huzurlu şekilde muhafaza edilmesini sağlayan aile hukuku alanı değindiği konular bakımından çok özel ve değerlidir. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir. Türk Medeni Kanunu´da Aile Hukuku düzenlemesi Evlilik (md. 118-280), Hısımlık (md. 281-395) ve Vesayet (md. 396-494) başlıkları altında düzenlenmiştir.

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu´nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerinden olup sosyal çalışmacı, ruhbilimci gibi alanda çalışan kişilerin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir. Ayrıca aile mahkemesi yargıçlarının atamasında da aile hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada yeğlenir. Aile mahkemesinin görev alanına ayrıca koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı başvuruları da girmektedir. Uzaklaştırma kararı bakımından dayanak kanun olan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, başta kadına karşı şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla çıkartılmış ve 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun, aile içi tehdit ve şiddet olması durumunda şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasına imkan vermektedir. İlgili kanunla aynı ev içerisinde yaşayan bireylerin (karı-koca-çocuk) uzaklaştırılmasına imkan vermektedir. Dolayısıyla sadece kadının kocasından değil, kocanın da karısından hatta çocuğun babasından uzaklaştırılmasına dair karar verilmesi hukuken mümkündür.

Aile hukukundan kaynaklı ihtilaflar noktasında doğru hukuki destek almak hayati önem taşımaktadır.
 

Sitemizde yayınlanan fotoğraf ve yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın
blog